VELKOMMEN TIL SKJELFOSS KORN

VELKOMMEN TIL SKJELFOSS KORN

Skjelfoss Korn AS er beliggende i Hobøl, Østfold Fylke. Bedriften er AS hvor eierne stort sett består av lokale bønder. AS’et består av 42 aksjer. Største eierandel har Fiskå Mølle Moss AS med 40% av aksjene.
Nåværende drift av Skjelfoss Korn startet opp i 1992.

FORETNINGSDRIFTEN

FORETNINGSDRIFTEN

Kornmottak: Behandling og lagring av korn ca. 20.000 tonn pr. år
Rensing og beising av såkorn ca. 400 tonn pr. år
Salg av gjødsel, såkorn , kraftfôr, tonnvarer og andre driftsmidler.

VIKTIGSTE LEVERANDØRER

VIKTIGSTE LEVERANDØRER

Bønder i Hobøl Kommune / Follo kommunene og omegn leverer korn som vi kjøper og selger videre til Fiskå Mølle Moss AS.
Fiskå Mølle Moss AS & Yara leverer gjødsel

Strand Unikorn leverer Såvare
Råde Mølle leverer kraftfòr
Norgesfòr leverer sprøytemidler.

KUNDER

KUNDER

Gårdbrukere i Hobøl – Follo og omegn
Fiskå Mølle Moss AS Og Lantmannen AS er kornkjøpere.

ANSATTE

ANSATTE

Daglig leder: Kim-Reidar Martinsen
Nestleder/Kornansvalig: Trond Nilsen
Kontorfullmektig: Ragnhild Marie Thronsen
Salgsansvalig: Karl Edvard Thalberg

Renholder: May Lisbeth Olsen

Møllearbeider: Rudi Roaas

FORETNINGS IDE

SKJELFOSS KORN AS SKAL VÆRE:

• Ett foretrukket anlegg for mottak av korn for bønder i området rundt Hobøl.
• En foretrukket leverandør av tonnvarer/driftsmidler til bønder i Hobøl området.
• En foretrukket leverandør av kraftfôr i Hobøl og omegn.