VELKOMMEN TIL SKJELFOSS KORN

VELKOMMEN TIL SKJELFOSS KORN

Skjelfoss Korn AS er beliggende i Hobøl, Østfold Fylke. Bedriften er AS hvor eierne stort sett består av lokale bønder. AS’et består av 42 aksjer. Største eierandel har Fiskå Mølle Moss AS med 40% av aksjene.
Nåværende drift av Skjelfoss Korn startet opp i 1992.

FORETNINGSDRIFTEN

FORETNINGSDRIFTEN

Kornmottak: Behandling og lagring av korn ca. 20.000 tonn pr. år
Rensing og beising av såkorn ca. 400 tonn pr. år
Salg av gjødsel, såkorn , kraftfôr, tonnvarer og andre driftsmidler.

VIKTIGSTE LEVERANDØRER

VIKTIGSTE LEVERANDØRER

Bønder i Hobøl Kommune / Follo kommunene og omegn leverer korn som vi kjøper og selger videre til Fiskå Mølle Moss AS.
Fiskå Mølle Moss AS leverer gjødsel
Råde Mølle leverer kraftfòr
Norgesfòr leverer sprøytemidler.

KUNDER

KUNDER

Gårdbrukere i Hobøl – Follo og omegn
Fiskå Mølle Moss AS er kornkjøper.

ANSATTE

ANSATTE

Daglig leder: Kim-Reidar Martinsen
Nestleder/Kornansvalig: Trond Nilsen
Kontorfullmektig: Ragnhild Marie Thronsen
Salgsansvalig: Karl Edvard Thalberg

Møllearbeider: Rudi Roaas

FORETNINGS IDE

SKJELFOSS KORN AS SKAL VÆRE:

• Ett foretrukket anlegg for mottak av korn for bønder i området rundt Hobøl.
• En foretrukket leverandør av tonnvarer/driftsmidler til bønder i Hobøl området.
• En foretrukket leverandør av kraftfôr i Hobøl og omegn.